Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, Mesa Enerji ("Firma") olarak, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca veri sorumlusu olarak yükümlülüklerimizi yerine getirme amacı taşımaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Mesa Enerji olarak, iş ilişkileri kapsamında müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve potansiyel iş ortaklarımız dahil olmak üzere çeşitli kişisel verileri işlemekteyiz. Bu verileri aşağıdaki amaçlar için işlemekteyiz:

 • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve hizmet sunulması
 • Tedarikçi ilişkilerinin yönetilmesi
 • İş başvurularının değerlendirilmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetimi
 • Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel veriler, işlenme amaçları doğrultusunda gerektiği sürece ve mevzuata uygun olarak saklanacaktır. İşlenen verilerin gizliliği ve güvenliği sağlanacaktır.

Üçüncü Kişilere Verilerin Aktarımı

Mesa Enerji olarak, kişisel verileri yasal zorunluluklar veya hizmet sağlayıcılarımızla paylaşabiliriz. Veri aktarımı yapıldığında, KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde gereken önlemler alınacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza saygı duyuyoruz. Kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmak veya Aydınlatma Metni hakkında daha fazla bilgi almak için [Firma İletişim Bilgileri]'ni kullanabilirsiniz.